dissabte, 2 d’abril de 2011

Totes les formacions polítiques de l'Ajuntament d'Argentona donen suport a la Moció en Defensa de Can Puig i Cadafalch d'Argentona

Aquest divendres, 1 d'abril, a proposta de Natura i el Centre d'Estudis Argentonins, es va aprovar la moció de suport del Manifest en defensa de can Puig i Cadafalch, amb el suport de totes les formacions polítiques d'Argentona (Tots per Argentona, CiU, Entesa, PSC, Esquerra, PP i Agrupació Argentona).

El text de la moció és el següent:

L’entitat Natura i el Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell proposen a aquest Ple l’adopció dels següents acords:

Primer: Demanar a la propietat que executi immediatament els treballs necessaris per evitar la degradació del casal i n’assumeixi el seu manteniment periòdic. Aquests treballs han d’incloure, com a mínim, la substitució completa de la coberta del casal i la restitució dels elements que s’han retirat.

Segon: Demanar a la Generalitat de Catalunya que vetlli pel compliment del requeriment en caràcter urgent i en cas que la propietat no executi aquestes obres sigui la pròpia Generalitat qui ho executi subsidiàriament, d’acord amb la Llei 9/93.

Tercer: Que es garanteixi la conservació, manteniment i viabilitat del Casal Modernista en un futur.

Quart: Traslladar còpia d’aquesta moció al Sr. Artur Mas, Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, al Sr. Ferran Mascarell, Honorable Conseller de Cultura i a la Sra. Nuria Riera i Cunill, propietària de can Puig i Cadafalch.