dilluns, 11 d’abril de 2011

Iniciativa per Catalunya presenta una moció al Parlament en defensa de can Puig i Cadafalch d'Argentona


El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ha presentat una moció al Parlament de Catalunya amb la seguent proposta de resolució:
El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1.- Vetllar pel compliment immediat dels requeriments fets a la propietat de
la casa de Puig i Cadafalch a la plaça de Vendre d’Argentona, pel seu
caràcter de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) .
2.- Actuar de forma subsidiària, pel cas de que es desatengui el darrer
requeriment efectuat, procedint a efectuar els treballs indispensables per
mantenir i restaurar dit edifici en els seus elements essencials que n’evitin
la degradació, com són –entre d’altres- la intervenció global sobre les
cobertes i el terrat, la consolidació dels merlets existents i la recol·locació
dels que es van esfondrar i els demés que resultin tècnicament necessaris.
3.- Donar suport a l’ Ajuntament d’ Argentona per tal que es pugui procedir
a l’adquisició de dita “Casa Puig i Cadafalch” a la plaça de Vendre, com un
element del màxim interès patrimonial, històric i arquitectònic, no sols per
la Vila d’Argentona sinó per Catalunya.

Demanem a tots els grups del Parlament que li dónin suport.

dissabte, 2 d’abril de 2011

Tarragó, l'arquitecte de can Puig i Cadafalch, és el responsable d'una entitat de conservació de patrimoni que és diu SOS MONUMENTS

Per molt kafkià que pugui sonar, l'arquitecte que representa a la propietària de can Puig i Cadafalch d'Argentona, és president (segons algunes webs) i ex-president (segons la carta que han enviat als mitjans) de l'entitat SOS MONUMENTS que es dedica a la defensa del patrimoni.

Salvador Tarragó, és Arquitecte i urbanista, responsable de SOS Monuments, associació de defensa cívica del patrimoni cultural de Catalunya. És director del Màster de Restauració de Monuments d’Arquitectura de la UPC i professor a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. És també patró de la Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà.

La propietària de can Puig i Cadafalch i el President de l'entitat Sos Monuments es defensen de la manca de conservació de can Puig i Cadafalch envian una carta als diaris que reproduïm íntegrament en aquest blog

Arran de les darreres manifestacions realitzades a Argentona per demanar accions per a la conservació i restauració de Can Puig i Cadafalch, la propietària de l’immoble, Riera Cunill, i l’Arquitecte Salvador Tarragó i Cid, han adreçat una carta a la Redacció de diversos mitjans  que reproduïm íntegrament:
En defensa de la casa d’estiueig d’en Puig i Cadafalch a Argentona
Aquest es un resum explicant les actuacions que s’han anat fent amb el pas del temps. Confiem aclarir alguns conceptes.
1956. Mort Josep Puig i Cadafalch amb 89 anys.
15-09 -1993. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya declara Bé d’Interès
Cultural, en la categoria de Monument, a la Casa Puig i Cadafalch, a
Argentona i en estableix el seu entorn de protecció.
2001. Any Puig i Cadafalch comissariat per na Monserrat Blanch, aleshores
Directora del Arxiu Más i avui Presidenta de la Fundació Institut
Amatller d’Art Hispànic.
30-07 -2004. La Propietat hereda la casa.
17-12 -2004. Aula de SOS Monuments sobre el tema “Salvem la casa, la biblioteca i l’arxiu de Josep Puig i Cadfalch”. Taula rodona organitzada per
SOS Monuments i cel•lebrada als baixos de la Casa Amatller del Passeig
de Gràcia. Moderador: Salvador Tarragó.
2-02-2007. La Comissària de l’Any Puig i Cadafalch, na Montserrat Blanch,
demana a Salvador Tarragó, president de SOS Monuments, si la seva Associació pot ajudar a salvar Can Puig d’Argentona.
28-05-2007. Inici dels contactes amb el nou grup de govern de l’Ajuntament d’Argentona per part de Salvador Tarragó l’endemà mateix d’haver guanyat les eleccions municipals.
2007 A partir d’aquí s’inicien un seguit de reunions amb l’Ajuntament
d’Argentona amb l’idea de crear un Consorci entre la Propietat i totes les
entitats interessades que varen tenir a veure amb la figura d’en Puig
(Ajuntament d’Argentona, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis
Catalans, Col•legi d’Arquitectes de Catalunya, Institut Amatller d’Art
Hispànic, etc) i entitats financeres. Els objectius eren tres: crear un
Centre d’Estudis d’En Puig i Cadafalch , divulgar la seva obra i restaurar
la casa.
2-06-2010. Els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació encarreguen a un equip d’especialistes
d’arqueologia, geotècnia, restauració i construcció, dirigits pel arquitecte
restaurador, Salvador Tarragó, la realització dels Estudis previs de la
Casa Puig i Cadafalch com fase inicial de la planificació de la seva
intervenció. Havent-te iniciat les excavacions i estudis el setembre,
resta entregar els resultats finals.
2011 La idea de portar a terme aquells objectius, està sent mol complicada
degut a la manca de mitjans econòmics. Des del principi , nosaltres hem volgut que el poble d’Argentona gaudeixi del llegat arquitectònic del meu besavi, però la cessió gratuïta de l’ús de la Casa Puig i Cadafalch a favor de l’Ajuntament d’Argentona no garantereix la restauració ni el manteniment de la casa, continuant la actual propietat tenint responsabilitat civil i econòmica.
Davant aquestes condicions, es comprensible que no s’hagi arribat a cap acord amb l’administració municipal i autonòmica , amb les que se està negociant des de l’any 2006, sempre amb la intenció de convertir-la en un centre d’estudis de l’obra i vida d’en Puig i Cadafalch. En aquest moments es continua negociant en aquest sentit i s’estudien d’altres solucions.
Sens dubte, la crisi no ajuda a ningú.
La Propietat, d’ençà que va heretar la casa, per mantenir i conservar-la ha fet:
- Reforçar la pèrgola per dins (2005).
- Recuperació dels mobles (2006)
- Reconstrucció de la biblioteca del Sr Puig i Cadafalch (2007).
- Netejar i arranjar la teulada, netejant les canals, canviant les teules trencades i impermeabilitzant les terrasses (2009).
- Lligar els merlets entre si i posar una xarxa protectora (2009).
- Manteniment del jardí.
- Tallar el gros tronc de la glicina de la terrassa perquè feia malbé la fusta de la pèrgola. (2008).
- Poda de la palmera i dels arbres.
- Tallar la palmera que feia dos anys que s’havia mort (2010).
- A conseqüència de la ventada de principis de 2010, s’ha realitzat la reparació de les destrosses produïdes per la caiguda de 12 merlets sobre la coberta i una pinya gran de pedra, s’ha desmuntat, encofrat i guardat preventivament els merlets restants de la teulada, s’ha apuntalat totes les bigues de la planta 2ª, etc.
- Desmuntar la pèrgola i glorieta pel risc de caure a la via pública (12-2010).
- Fer-se’n càrrec de les despeses del reompliment de les 4 grans cales obertes per efectuar els estudis arqueològics i geològics, dues d’elles amb formigó pobre, així com la reconstrucció dels paviments.
Totes les obres han estat amb l’assessorament de l’arquitecte tècnic Miquel Àngel Delgado amb el vist i plau de l’Ajuntament d’Argentona i del Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i finançades per la propietària.
Nuria Riera i Cunill, Propietària i Besneta d’en Josep Puig i Cadafalch
Salvador Tarragó i Cid, Arquitecte Restaurador, Director Màster de Restauració Monuments d’Arquitectura-UPC i Ex-Vicepresident de SOS Monuments

Totes les formacions polítiques de l'Ajuntament d'Argentona donen suport a la Moció en Defensa de Can Puig i Cadafalch d'Argentona

Aquest divendres, 1 d'abril, a proposta de Natura i el Centre d'Estudis Argentonins, es va aprovar la moció de suport del Manifest en defensa de can Puig i Cadafalch, amb el suport de totes les formacions polítiques d'Argentona (Tots per Argentona, CiU, Entesa, PSC, Esquerra, PP i Agrupació Argentona).

El text de la moció és el següent:

L’entitat Natura i el Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell proposen a aquest Ple l’adopció dels següents acords:

Primer: Demanar a la propietat que executi immediatament els treballs necessaris per evitar la degradació del casal i n’assumeixi el seu manteniment periòdic. Aquests treballs han d’incloure, com a mínim, la substitució completa de la coberta del casal i la restitució dels elements que s’han retirat.

Segon: Demanar a la Generalitat de Catalunya que vetlli pel compliment del requeriment en caràcter urgent i en cas que la propietat no executi aquestes obres sigui la pròpia Generalitat qui ho executi subsidiàriament, d’acord amb la Llei 9/93.

Tercer: Que es garanteixi la conservació, manteniment i viabilitat del Casal Modernista en un futur.

Quart: Traslladar còpia d’aquesta moció al Sr. Artur Mas, Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, al Sr. Ferran Mascarell, Honorable Conseller de Cultura i a la Sra. Nuria Riera i Cunill, propietària de can Puig i Cadafalch.